ปาฐกถาพิเศษและถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ต่อปวงชนชาวไทย และเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี เอกอัครราชทูตเมืองฮ่องกง ข้าราชการ และชุมชนชาวไทยในประเทศฮ่องกง ร่วมถวายความอาลัย ณ บริเวณสวนเล็ก เก๋าหล่งเส่ง เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน