เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชากับทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชากับทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ


วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์ กษัตริย์ และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9


วันที่ 30 เมษายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

เป็นวิทยากรถวายความรู้สามเณรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6


วันที่ 29 เมษายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส เป็นวิทยากรถวายความรู้สามเณร ในหัวข้อ นิทานพระมหาชนก โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในฐานะพระอาจารย์ใหญ่ ร่วมรายการในโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 ภายใต้รายการ บริษัท มหาชน จำกัด ทรู คอปอร์เรชั่น


เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารงานสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ”
วันที่ 24 เมษายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร” โดยกรมสรรพากร ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานักบริหารงานสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ ให้กับข้าราชการกรมสรรพากรประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ณ ห้อง เลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่นยืน : ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน” ณ การไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 21 เมษายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่นยืน :  ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน” โดย การไฟฟ้านครหลวงได้จัดฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับ 9 ขึ้นไป จากทุกหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน”

วันที่ 18 เมษายน 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน” ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี ณ ห้องบรรยาย L500 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุม การดำเนินงานโครงการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ


วันที่ 11 เมษายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานโครงการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิชัยพัฒนา เชิงสะพานพระราม 8

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


วันที่ 30 มีนาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ 3Rปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร 3R ดีเด่นประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์”


วันที่ 25 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์” ให้แก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงาน สานสัมพันธ์พบปะศษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาว GSC ณ ห้องบรรยาย 1-2 ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราขดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"


วันที่ 22 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราขดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ภายใน การจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก อิมแพ็ค อารีนา Hall 1 เมืองทองธานี

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่ 28 เรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน’’

วันที่ 20 มีนาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ 28 เรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน’’ ณ อาคาร 1 (สาโรช) ชั้น 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองเหลือง จ.ปทุมธานี


เป็นประธานเป็นงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม


วันที่ 18 มีนาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเป็นงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 51 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เสวนาเรื่อง “ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเรา”

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เสวนาเรื่อง ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเราร่วมกับ ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ อดีตนายกไลออนส์สากล ในงานการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย