เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน “การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ”


วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในบรรษัทภิบาล


วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ดรสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในบรรษัทภิบาล ในงาน SCG Management Forum ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ เอสซีจี บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. เรื่องเล่าที่ประทับใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื่องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. เรื่องเล่าที่ประทับใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื่องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี ซึ่งสำนักข่าวไทย อสมท. ได้จัดทำรายการพิเศษออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทยเวลา 18.20 น.

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS


วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดกิจกรรมมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 7 ปี ในการเดิน วิ่งการกุศล ๙ นี้ เพื่อประชาในธีม ล้านความห่วงใยเพื่อดวงใจของแผ่นดินรณรงค์หารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 โดยมีสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทอดตลอดงาน


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการทรงงานพัฒนา ในรายการ ข่าว 3 มิติ


วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการทรงงานพัฒนา ในรายการ ข่าว 3 มิติ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช

วันที่ 23 ตุลาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา” ถวายความรู้แด่พระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช ณ อาคาร สว ธรรมนิเวศ ชั้น 1 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารในการพัฒนาประเทศ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารในการพัฒนาประเทศ”  โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 6 ประจำปี พ.ศ. 2559 (Thailand Insurance Pogram) ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 ณ สถาบันพระปกเกล้า

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติความขัดแย้งในสังคม”


วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การยุติความขัดแย้งในสังคม” ณ  สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 99 ซอยงามดูพล ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”


วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ ศาลยุติธรรม รัชดา (อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ)
\


เป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559วันที่ 5 ตุลาคม 2559

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดประกาศผล รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ข้าวให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเกิดความตื่นตัวและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของข้าวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมากขึ้น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในงาน “แถลงข่าวการประกาศผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559”


วันที่ 3 ตุลาคม 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกาศผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559 จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม กรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559


วันที่ 23 กันยายน 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ณ ห้องประชุม 306 อาคารวิจัยและพัฒนาชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารตามแนวพระเจ้าอยู่หัว” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่ 8 กันยายน 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารตามแนวพระเจ้าอยู่หัว” ภายในโครงการ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 2 ( สกพ.2 ) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์